Download sekcija


- Predstavljanje NRL za streptokok
- Uzimanje i transport materijala
- Rod Streptococcus identifikacija (ukratko)
- Identifikacija pneumokoka
- Slanje sojeva - UPUTNICA
Napomena: Da bi uputnicu popunjavali kompjuterski potrebno je da imate instaliran Adobe Reader, verzija 9.0 i novija. Ukoliko nemate instaliran Adobe Reader, možete ga preuzeti ovde. U slučaju da iz nekog razloga ne možete da otvorite uputnicu, kliknite ovde, čime ćete preuzeti uputnicu koja se popunjava ručno.
- Propratni list izolata grupe B streptokoka
- Uputnica za slanje sojeva - za štampu
- Definicija slučaja (case definition) ISB
- Definicija slučaja (case definition) ISB - english
- Kratkotrajno čuvanje i transport kultura