Edukacija

Od osnivanja, Nacionalana referentna laboratorija za streptokok je bila organizator nekoliko Kontinuiranih medicinskih edukacija, na kojima su učestvovali brojni domaći stručnjaci iz oblasti mikrobiologije, epidemiologije i infektivnih bolesti. Velika posećenost i zadovoljstvo učesnika edukacija, daje nam podstrek za osmišljavanje, kreaciju i održavanje Kontinuirane medicinske edukacije u narednom periodu koji je pred nama.
Poslednja održana Kontinuirana medicinska edukacija


MENINGITISI IZAZVANI INKAPSULIRANIM BAKTERIJAMA
04.04.2014., Beograd

Program

Značaj bakterijskih meningitisa – uvod
prof. dr Nataša Opavski, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd

Streptococcus pneumoniae - opšte karakteristike
prof. dr Nataša Opavski, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd

Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae – opšte karateristike
dr Snežana Delić, Zavod za javno zdravlje Sombor, NRL za meningokok i hemofilus

Imunitet kod inkapsuliranih bakterija
doc. dr Miloš Marković, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd

Meningitisi kod dece i invazivna pneumokokna i meningokokna bolest
doc. dr Srđan Pašić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „dr Vukan Čupić“, Beograd

Menigitisi kod odraslih
prof. dr Olga Dulović, Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS, Beograd

Pravilno uzorkovanje i transport materijala za mikrobiološku dijagnozu bakterijskih meningitisa
asist. dr Ina Gajić, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd

Rezistencija menigokoka, pneumokoka i hemofulusa na antibiotike
prof.dr Nataša Opavski, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd
dr Snežana Delić, Zavod za javno zdravlje Sombor, NRL za meningokok i hemofilus

Metode tipizacije menigokoka, pneumokoka
mol. biol. Davor Čulić, Zavod za javno zdravlje Sombor, NRL za meningokok i hemofilus

Konjugovane pneumokokne, meningokokne i hemofilusne vakcine – sastav, efekti davanja
prof.dr Nataša Opavski, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd
dr Snežana Delić, Zavod za javno zdravlje Sombor, NRL za meningokok i hemofilus

Epidemiološke karakteristike invazivnih bakterijskih vakcinama preventabilnih bolesti
dr Goranka Lončarević, Institut za javno zdravlje Srbije “dr Milan Jovanović Batut” Beograd

Uloga nacionalnih referentnih laboratorija za bakterijske meningelane patogene i rezultati NRL u Srbiji
prof.dr Lazar Ranin, Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Beograd