Prevencija


Pneumokokne bolesti su grupa infekcija izazvane bakterijom Streptococcus pneumoniae (pneumokok). Ovа bakterija predstavljaja glavni uzrok razboljevanja i umiranja, naročito među populacijom veoma mladih, veoma starih, osoba sa odsutnom ili nefunkcionalnom slezinom ili sa oslabljenim imunitetom.

Pneumokok može izazvati lokalizovane infekcije kao što su infekcije srednjeg uha ili može prodreti u krv i izazvati infekcije kao što su pneumonija, meningitis i sepsa. Ove vrste infekcija se nazivaju invazivne pneumokokne bolesti.

S obzirom da su veoma česte, da mogu biti smrtonosne, kao i na visoku cenu lečenja, za ove infekcije je razvijena specifična prevencija - vakcinacija. Tokom godina Streptococcus pneumoniae je postao rezistentan na mnoge antibiotike, te je lečenje ovih infekcija postalo mnogo teže. Prevencija bolesti kroz vakcinaciju je s toga sada mnogo važnija nego ranije.

Na tržištu postoje dve vrste pneumokonih vakcina - polisaharidna (nekonjugovana) i konjugovana. Glavna razlika između ove dve grupe vakcina jeste što se u prvoj nalaze polisaharidi pneumokoka koji nisu vezani za nosač (protein), te su samim tim manje imunogeni kod dece i starijih osoba koji inače imaju oslabljen imuni odgovor na vakcine. Kod druge grupe vakcina, polisaharidi kapsule su vezani za proteinski nosač što vakcinu čini imunogenijom, te se samim tim može davati sa uspehom deci i starijim osobama.

Polisaharidna vakcina (pokriva 23 serotipa) se primenjuje kod osoba sa sledećim stanjima i bolestima:

 • anatomske ili funkconalne asplenije;
 • srpaste anemije;
 • hronične kardiovaskularne i plućne bolesti;
 • šećerne bolesti;
 • hroničnog oboljenja jetre;
 • hroničnog oboljenja bubrega;
 • nefrotskog sindroma;
 • alkoholizma;
 • simptomatske i asimptomatske HIV infekcije;
 • transplantacije organa i tkiva;
 • malignog oboljenja;
 • lica starijih od 65 godina života u kolektivnom smeštaju.

Vakcinacija se sprovodi jednom dozom vakcine kod dece starije od dve godine i kod odraslih. Revakcinacija se sprovodi davanjem jedne doze vakcine tri do pet godina nakon vakcinacije.

Konjugovane vakcine protiv pneumokoka koje sadrže 7, 10 ili 13 serotipova primenjuje se u primovakcinaciji kod dece od navršenih dva meseca života u cilju preveniranja invazivnih i neinvazivnih infekcija koje izaziva ova bakterija.

Daju se u tri doze, sa početkom u drugom mesecu života, sa razmakom od 4 - 8 nedelja i četvrtom dozom (revakcinacija) u drugoj godini života (u periodu od 12. do 15. meseca) odnosno ukoliko se vakcinacija započne kod dece starije od 6 meseci daju se dve doze sa razmakom od 4 - 8 nedelja i sa revakcinacijom u drugoj godini života.

U nekim zemljama se primenjuju u Kalendaru imunizacije za svu decu određenog uzrasta, a u nekim samo za vakcinaciju dece u grupama rizika.Da bi ste saznali više o vakcinama protiv pneumokonih bolesti, kliknite ovde.