Kontakt

Nacionalna referentna laboratorija za streptokok
Institut za mikrobiologiju i imunologiju
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Adresa: Dr Subotića starijeg 1, 11000 Beograd, Republika Srbija
E-mail: nrlstrepto@gmail.com
Tel: 011/364-3373

Prof. dr Nataša Opavski
E-mail: natasaopavski@gmail.com
Telefon: 011/3643-378; 065/8608-006

Dr Ina Gajić
E-mail: ina.gajic@med.bg.ac.rs