Istorijat

Institut za mikrobiologiju i imunologiju je osnovan 1926. godine, kao nastavna jedinica Medicinskog fakulteta pod nazivom Bakteriološki institut. Odlukom Uprave fakulteta 1929. godine dobio je širi naziv Mikrobiološki institut, jer je već tada nastavna i naučna delatnost obuhvatala serologiju, imunologiju, virusologiju, entomologiju i mikologiju. Svoje današnje ime Institut i Katedra dobijaju 1980. godine.

Na početku, Institut je bio smešten u desnom krilu I sprata zgrade Instituta za patologiju i anatomiju. Godine 1935. Institut je dobio smeštaj u levom krilu I i II sprata istog Instituta. Posle Drugog svetskog rata, zbog osetnog povećanja nastavnog i drugog kadra, parazitološko odeljenje Instituta se seli u zgradu Instituta za anatomiju. Po iseljenju Farmaceutskog fakulteta iz zgrade Instituta za patologiju, institut dobija proširenje u prizemlju iste zgrade. Danas se u ovoj zgradi nalaze vežbaonice za praktičnu nastavu, bakteriološke i virusološke laboratorije, kao i administrativni deo instituta. Institut za mikrobiologiju i imunologiju poseduje i ambulantu u kojoj se vrše konsultativni pregledi.

Pored učešća u nastavi i unapređenja zdravstvene delatnosti Instituta, grupa bakteriologa danas ima razvijenu oblast naučno-istraživačkog rada, posebno ispitivanja faktora virulencije konvencionalnim i molekularnim tehnikama, unapređenje bakteriološke dijagnostike uvođenjem novih selektivnih podloga za izolovanje određenih vrsta bakterija i praćenje osetljivosti bakterija na antimikrobne agense, kao i brojne druge delatnosti iz oblasti bakteriologije.

Početak naučno-istraživačkog rada na Institutu za mikrobiologiju i imunologiju koji je usmeren na bakterije roda Streptococcus započeo je doc. dr Vladimir Radojčić, a nastavila prof. dr Olga Berger-Jekić.

Najveći dobrinos istraživanju streptokoka dala je prof. dr Olga Berger-Jekić koja je svoj radni vek posvetila izučavanju ove grupe humanih patogena. Doktorirala je 1975. godine na temu „Imunogeni odgovor i patološko-histološki nalaz u eksperimantalnoj streptokoknoj infekciji“. Boravila je na brojnim usavršavanjima iz mikrobiologije u zemlji i inostranstvu. Objavila je 193 rada, od kojih je 126 objavljeno u celini i to 32 u međunarodnim časopisima i publikacijama, 29 u domaćim časopisima, 14 u zbornicima međunarodnih i 51 u zbornicima domaćih kongresa i simpozijuma. U vidu apstrakata je objavljeno 67 radova od kojih je 47 saopšteno na međunarodnim kongresima, a 16 na domaćim naučnim sastancima. Takođe, dr Olga Berger-Jekić je kao koautor učestvovala u pisanju 8 udžbenika. Bila je mentor 8 magistarskih radova i 6 doktorskih disertacija koje su odbranjene na medicinskim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu. U penziju je otišla 1996. godine,


Istorijat i zadaci Nacionalne referentne laboratorije za streptokok

Nacionalna referentna laboratorija (NRL) za streptokok je osnovana 20.3.2008. godine, na osnovu Rešenja o referentnim laboratorijama, broj 022-04-28/2008-07, koje je doneo Ministar zdravlja, a na osnovu člana 82. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (link) i čl. 23 Zakona o državnoj upravi (link). Konkurs za nacionalne referentne laboratorije za zarazne bolesti u Srbiji je raspisan 19.2.2007.godine.

Uspostavljanje NRL je bio jedan od zadataka projekta pod nazivom “Unapređenje laboratorijskih usluga u Srbiji”, koji je finansirala Evropska unija, a kojim je upravljala Evropska agencija za rekonstrukciju. Institut za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu je ispunio uslove konkursa za NRL za streptokok, raspisanog 19.2.2007. godine.

U tenderu su definisani opšti i specifični zadaci za svaku NRL.

Opšti zadaci svih referentnih laboratorija podrazumevaju:

1. Ekspertizu koja podrazumeva:

 • potvrdu identifikacije neuobičajenih izolata i tipizaciju sojeva
 • održavanje kolekcije sojeva i dostavljanje referentih sojeva drugim laboratorijama na njihov zahtev
 • pripremu i odobravanje dijagnostičkih tehnika i davanje smernica za njihovu upotrebu
 • konsultacije u proceni i tumačenju antimikrobne osetljivosti
 • pripremu „definicija slučajeva“ vezanih za referentnu aktivnost
 • priprema vodiča i dijagnostičkih procedura vezanih za referentnu aktivnost

2. Aktivnosti u oblasti nadzora:

 • nadzor nad zaraznim bolestima
 • praćenje antimikrobne rezistencije
 • nadzor nad intrahospitalnim infekcijama
 • učešće u međunarodnim mrežama nadzora

3. Upozoravanje i preduzimanje odgovarajućih akcija (dostavljanje izveštaja o neobičnim, pretećim i novonastalim infekcijama Republičkom institutu za javno zdravlje i Ministarstvu zdravlja u slučajevima):

 • epidemija, pojave retkih oboljenja, identifikacije novog patogenog agensa
 • novih kliničkih formi oboljenja
 • mutacije infektivnih agenasa
 • izveštavanja o sličnim slučajevima u drugim zemljama

Definsani su i specifični zadaci NRL za streptokoke i oni podrazumevaju:

 1. davanje saveta i pružanje konsultacija mikrobiolozima i lekarima u vezi sa dijagnostikom i lečenjem streptokoknih oboljenja;
 2. pomoć drugim mikrobiološkim laboratorijama u diferencijaciji streptokoknih izolata
 3. određivanje osetljivosti streptokoknih izolata na antibiotike dilucionim metodama (MIK);
 4. davanje saveta i pružanje konsultacija lekarima i nadležnim zdravstvenim organima u svim slučajevima intrahospitalnih epidemija uzrokovanih streptokokama, kao i uspostavljanje sistema nadzora nad bakterijskim meningitisom u saradnji sa NRL za hemofilus i meningokok;
 5. uvođenje metoda tipizacije streptokoknih izolata (emm tipizacije S. pyogenes, serotipizacije S.pneumoniae, MLST - multilocus sequence typing i drugih);
 6. detekciju faktora virulencije streptokoknih izolata, posebno u slučajevima invazivnih oboljenja;
 7. praćenje antimikrobne osetljivosti streptokoka u saradnji sa NRL za registrovanje i praćenje rezistencije bakterijskih sojeva iz bolesničkog materijala;
 8. pripremu vodiča za lečenje streptokoknih oboljenja u Srbiji, u tesnoj saradnji sa udruženjima za infektivne bolesti i udruženjima mikrobiologa u Srbiji;
 9. saradnja u razvoju programa vakcinacije za pneumokok.

Prvobitni naziv naše laboratorije je bio NRL za streptokok i pneumokok, kako bi se naglasilo da se ova laboratorija, pored streptokoka bavi i tipičnim meningealnim patogenom, pneumokokom. Ostalim meningealnim bakterijskim patogenima (meningokokom i hemofilusom) se bavi Nacionalna referentna laboratorija za meningokok i hemofilus, a njeno sedište je u Zavodu za zaštitu zdravlja Sombor. Dve NRL već godinama imaju tesnu saradnju.

S obzirom da je Streptococcus pneumoniae vrsta roda Streptococcus, naziv NRL je promenjen u NRL za streptokoke.

NRL za streptokoke, kao ni druge referentne laboratorije u Srbiji nisu finansirane od strane Ministrastva zdravlja. Finansiranje NRL za streptokoke se obavlja sredstvima sa naučnog projekta Ministrastva za prosvetu, nauku i tehnologiju Republike Srbije i donacijama farmaceutskih kuća.

Od 2008. godine do danas je u NRL za streptokoke:

 • napravljena kolekcija invazivnih izolata pneumokoka, beta hemolitičkih streptokoka grupa A i B (BHS grupe A i B), kao i kolekcija neinvazivnih izolata pneumokoka i BHS grupe A rezistentnih na antibiotike
 • napravljena je Uputnica (formular) za slanje sojeva streptokoka (preuzeti)
 • uvedeni su protokoli za detekciju gena rezistencije na makrolide, metodom PCR
 • uvedena je metoda emm tipizacije S. pyogenes i tipizirano je oko 50 sojeva
 • uvedena je metoda serotipizacije S. pneumoniae i tipizirano je 180 invazivnih sojeva
 • uvedena je metoda MLST (multilocus sequence typing) za S. pneumoniae
 • obavljene su tri kontnuirane edukacije (link)
 • odbranjene su tri doktorske disertacije, a u toku je izrada još jedne
 • urađeno je .... studentskih radova
 • ostvarena je saradnja sa NRL za meningokok i hemofilus Republike Srbije, slovenačkom NRL za pneumokok u Ljubljani i nemačkom NRL za streptokoke u Ahenu