Aktivnosti kojima se bavi Nacionalna referentna laboratorija za streptokok

  1. prikupljanje invazivnih sojeva Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes i drugih streptokoka, periodično prikupljanje sojeva pneumokoka i streptokoka rezistentnih na antibiotike
  2. pravljenje kolekcije sojeva
  3. pravljenje baze podataka o sojevima i pacijentima i njihova obrada
  4. uslužna identifikacija neidentifikovanih izolata streptokoka
  5. ispitivanje osetljivosti na antibiotike, određivanje vrednosti minimalnih inhibitornih koncentracija (MIK) za relevantne antibiotike, detekcija gena rezistencije pneumokoka i GAS reakcijom PCR (PCR – Polymerase chain reaction)
  6. određivanje klonske pripadnosti invazivnih i rezistentnih sojeva pneumokoka i GAS reakcijom MLST (MLST – multilocus sequence typing) i PFGE (PFGE – pulse filed gel electrophoresis)
  7. određivanje serotipova pneumokoka, reakcijom bubrenja kapsule (Quelling reaction) pomoću specifičnih antiseruma
  8. određivanje emm tipova grupa A streptokoka, reakcijom PCR (PCR – Polymerase chain reaction) i sekvenciranja gena za sintezu M proteina.
  9. edukacija lekara kroz kontinuirane edukacije
Dijagnostika Nadzor nad streptokoknim bolestima
Dijagnostika Nadzor
Edukacija Prevencija
Edukacija Prevencija